Преводаческа агенция Симекс осъществява преводи от и на езиците разделени в следните четири групи:

  • I-ва езикова група: английски, немски, италиански, испански, руски, френски
  • II-ра езикова група: гръцки, македонски, полски, румънски, сръбски, словенски, словашки, турски, унгарски, чешки, хърватски
  • III-та езикова група: арабски, албански, естонски, латвийски, литовски, нидерландски, португалски, украйнски, фински, шведски
  • IV-та езикова група: азербайджански, арменски, виетнамски, грузински, датски, иврит, исландски, казахски, корейски, китайски, латински, норвежки, персийски, османотурски, старогръцки, узбекски, фарси, хинди, японски

Преводите са официални, носещи подписа на оторизиран преводач, подписал клетвена декларация към агенцията ни, с която носи наказателна отговорност за верността на превода. Същите се полагат на наша бланка с печат, утвърдена съгласно подписания договор с МВнР за извършване на официални преводи.

Разполагаме с голям брой квалифицирани преводачи, чиито езикови умения и образование са одобрени съгласно критериите на МВнР за степен на владеене на езика.

Терминология

Предвид опита натрупван с годините и професионализма на преводачите ни превеждаме:

Граждански документи

дипломи, приложения, свидетелства, удостоверения, декларации, служебни бележки, препоръки, автобиографии, общински документи и др.

Медицински документи

дипломи, приложения, академични справки, учебни програми, клинични проучвания, удостоверения за квалификация и специализация, сертификати и епикризи и др.

Юридически документи

договори, пълномощни, устави, съдебни решения, нотариални актове и др.

Технически документи

ръководства за експлоатация, сертификати за произход и качество, спецификации и др.

Финансово счетоводни документи

фактури, отчети, баланси, банкови документи и др.

Рекламни и маркетингови документи

рекламни текстове, брошури, менюта, покани, каталози, интернет страници и др.

Други

писма, лична кореспонденция, художествена литература и др.

Стандарт

  • Обема на преведения текст съгласно БДС съдържа 1800 символа /включително интервалите/, които съставят една преводна страница.
  • Цената на превода се определя от броя на преведените страници, а не от броя страници на оригинала.
  • При извършване на превод от български на чужд език в зависимост от езиковата група /3та или 4та/ е възможно завишаване на цената.

Срокове

  • Бърз превод - до 24ч. /от часа на приемане на поръчката/.
  • Бавен превод - до 3 работни дни.

Посочените срокове не включват почивни дни и официални празници.

Имате нужда от помощ?

Подробна информация за превод на документи може да получите като се свържете с нас онлайн или като ни посетите на място в офиса.

Изпрати запитване Други услуги

Искате да кандидатствате за преводач?

Може да станете част от екипа ни, като се свържете с нас по телефона или като попълните онлайн формата.