За да бъде един документ легитимен и признат извън територията на Р.България е необходимо да му бъде поставен апостил съгласно Хагската конвенция от 05.10.1961г. Той съдържа десет точки с информация, съответните атрибути и номер на заверка под който може да бъде проверен.

Апостил на български документи се поставят от три държавни институции:

  • Министерство на външните работи
  • Национален център за информация и документация (НАЦИД)
  • Министерство на правосъдието

При необходимост от превод на документа който ще се се легализира, същият се превежда от заклет преводач, удостоверяващ със своя подпис достоверността му. Заверката на преводите се извършва от Дирекция „Консулски Отношения“ към МВнР.

Някои държави имат изисквания така легализираните документи да минат през заверка от съответните им дипломатически представителства.

Документи, издадени от чужда държава, трябва да бъдат заверени с апостил от компетентните институции на издаващата го държава, с изключение на тези с които Р. България има спогодба за двустранна правна помощ. Те следва да бъдат преведени и заверени в МВнР.

Ние извършваме заверки на документи във всички държавни институции, посолства и нотариуси в Р. България.

Сроковете за легализация на документи се определят в зависимост от документа и сроковете на заверяващата институция.