Връзки към важни институции в Република България:

Министерство на външните работи
Легализира всички документи за чужбина.
https://www.mfa.bg/
Министерство на вътрешните работи
Заверява всички документи, издадени от Районни полицейски управления, Национална следствена служба и КАТ.
https://www.mvr.bg/
Министерство на отбраната
Заверява всички документи, издадени от Военни окръжия и учебни заведения към системата на отбраната.
https://www.md.government.bg/
Министерство на финансите
Заверява всички документи, издадени от поделенията на НАП и данъчни подразделения.
http://www.minfin.bg/
Министерство на земеделието, храните и горите
Заверява всички документи, издадени от подразделенията на Национална служба за растителна защита и на Министерство на земеделието, храните и горите.
http://www.mzh.government.bg/
Министерство на правосъдието
Заверява всички документи, издадени от Районни и градски съдилища, от фирмени отделения.
http://www.justice.government.bg/
Министерство на труда и социалната политика
Заверява всички документи, издадени от социалните служби.
https://www.mlsp.government.bg/
Министерство на образованието и науката
Заверява всички документи, издадени от училища и университети.
https://www.mon.bg/
Министерство на здравеопазването
Заверява всички документи, издадени от болници, поликлиники и учебни заведения към Министерството на здравеопазването.
https://www.mh.government.bg/
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Заверява всички документи, издадени от неговите подразделения и учебни заведения към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
https://www.mtitc.government.bg/
Министерство на културата
Заверява всички документи, издадени от културните институти и училищата към Министерство на културата.
http://www.mc.government.bg/

Искате да кандидатствате за преводач?

Може да станете част от екипа ни, като се свържете с нас по телефона или като попълните онлайн формата.