Политика за защита на личните данни

Настоящата политика за защита на личните данни има за цел да осведоми как Симекс Травъл ЕООД обработва и съхранява личната информация събирана чрез уебсайта simexbg.com. Тя не се отнася към събирането на информация от други канали. Ползвайки уебсайта ни и предоставяйки ни Вашите лични данни, Вие приемате тази политика. В случай, че не сте съгласни, моля не използвайте този уебсайт.

Какви данни събираме?

Ние събираме информация от Вас само когато правите запитване или кандидатура.

Информацията, която изискваме е минималната необходима за третиране на Вашето запитване или за приемане на изпратената от Вас кандидатура – име, електронен адрес, телефонен номер и др. Тези данни са използвани единствено във връзка с обработката на Вашата кандидатура или запитване.

Използване на информацията

Информацията, която събираме от вас може да бъде използвана:

  • Да подобрим нашия уеб сайт
  • Да персонализираме вашето преживяване и да отговорим на индивидуалните ви нужди
  • Да подобрим потребителската услуга и нуждите ви от поддръжка
  • Да се свържем с Вас, за да отговорим на Ваше запитване
  • Да се свържем с Вас, за да отговорим на Ваша кандидатура

Споделяне на информация с трети страни

Ние не продаваме и не трансферираме Вашата лична идентификационна информация към външни страни. Това не включва доверени трети страни, които ни помагат в оперирането на нашия уеб сайт или пък ръководят нашия бизнес, при условие, че страните са съгласни да пазят тази информация в пълна конфиденциалност. За да научите повече, моля, прегледайте Политика за управление на бисквитки.

Споделяме информация, за да спазим законодателството или с цел да защитим себе си, клиентите си, за да отговорим на съдебна заповед или в отговор на законно искане от страна на публичната власт.

Защита и запазване на информацията

Ние предприемаме различни защитни мерки, за да защитим вашата лична информация. Използваме различни методи, за да защитим важната потребителска информация, пренасяна онлайн от неупълномощен достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Запазваме информацията, според законовите разпоредби, в срока необходим за извършване на дейностите, описани в тази Политика за защита на личните данни.

Право на информация

При поискване, във всеки един момент, имаме готовност да Ви информираме, разполагаме ли или не и ако да, с какви Ваши лични данни, евентуално събрани или предоставени доброволно от Вас по време на Вашите посещения на нашия интернет сайт.

Вашето съгласие

Можете да оттеглите съгласието си за използване на Вашите лични данни напълно или частично в който и да е момент с бъдещ ефект. Ще заличим ненужните лични данни за Вас в случай, че разполагаме с такива след получаване на заявлението.

Бисквитки

Бисквитки подобряват достъпа до нашия сайт и идентифицират редовните посетители. Освен това, те подобряват преживяването на потребителя като проследяват и таргетират интереси му. Използването на бисквитки обаче, по никакъв начин не е свързано с каквато и да е лична идентификационна информация на нашия сайт. За повече информация, моля прочетете Политика за управление на бисквитки.

Вашето приемане на тези условия

Използвайки нашия уебсайт, Вие се съгласявате с политиката. Ако не сте съгласни с тази Политика за защита на личните данни, моля, не използвайте нашия сайт. Продължаването на използването на сайта след публикуването на промени в тази Политика за защита на личните данни ще се счита за Вашето приемане на тези промени.

Връзка с нас

При въпроси или при желание да получите достъп до личната Ви информация, съхранявана от нас, или ако желаете да актуализирате, да заличите Вашата информация при нас, можете да го направите на имейл адрес - office@simexbg.com или на страницата ни за контакти.

Този документ е бил последно актуализиран на 13.07.2020