Апробация на медици в страни от ЕС

Преводаческа агенция Симекс предоставя услуги по цялостно изготвяне на пакет от документи, необходим за апробация на медици на територията на Европейския съюз, включващи:

01

Заверка, превод и легализация на диплома, приложение, академична справка, сертификати, удостоверения и др.

02

Изваждане на удостоверение за придобита професионална квалификация и специалност.

03

Вписване в Районна Лекарска Колегия, Български Лекарски Съюз, Български Зъболекарски Съюз, Българска Асоциация на Професионалистите по Здравни Грижи и др.

04

Изваждане и заверка на конспекти, академична справка, справка, удостоверение, формуляр др.

05

Изваждане на удостоверение за добра лекарска практика.

06

Заверка в съответните консулски служби на чужди дипломатически мисии /при необходимост/.

07

Съдействие за издаване на документи от университети, колежи, министерства и други държавни организации.

08

Изваждане на удостоверение за съдимост.

09

Изваждане на удостоверение за акредитация на ВУЗ издал прилежащите дипломи.

10

Изпращане по куриер по желание на клиента до избран от него адрес.

Имате нужда от помощ?

Гореизброените услуги се осъществяват с предварително изготвено пълномощно и предоставяне на необходимите за целта документи.

За повече информация се свържете с нашия офис.

Изпрати запитване Други услуги