Преводаческа агенция Симекс предоставя услуги по цялостно изготвяне на пакет от документи, необходим за апробация на медици на територията на Европейския съюз, включващи:

  • Заверка, превод и легализация на диплома, приложение, академична справка, сертификати, удостоверения и др.
  • Вписване в Районна Лекарска Колегия, Български Лекарски Съюз, Български Зъболекарски Съюз, Българска Асоциация на Професионалистите по Здравни Грижи и др.
  • Изваждане на удостоверение за добра лекарска практика.
  • Изваждане на удостоверение за съдимост.
  • Изваждане на удостоверение за акредитация на ВУЗ издал прилежащите дипломи.
Медици в чужбина
  • Изваждане на удостоверение за придобита професионална квалификация и специалност.
  • Изваждане и заверка на конспекти, академична справка, справка, удостоверение, формуляр др.
  • Заверка в съответните консулски служби на чужди дипломатически мисии / при необходимост /.
  • Съдействие за издаване на документи от университети, колежи, министерства и други държавни организации.
  • Изпращане по куриер по желание на клиента до избран от него адрес.

Имате нужда от помощ?

Гореизброените услуги се осъществяват с предварително изготвено пълномощно и предоставяне на необходимите за целта документи.

За повече информация се свържете с нашия офис.

Свържи се с нас