Апробация на медици в страни от ЕС

Нашата агенция Ви предоставя услуги по цялостно изготвяне на пакет от документи, необходим за апробация на медици на територията на Европейския съюз, включващи:

1

Заверка, превод и легализация на диплома, приложение, академична справка, сертификати, удостоверения и др.

2

Изваждане на удостоверение за придобита професионална квалификация и специалност.

3

Вписване в Районна Лекарска Колегия, Български Лекарски Съюз, Български Зъболекарски Съюз, Българска Асоциация на Професионалистите по Здравни Грижи и др.

4

Изваждане и заверка на конспекти, академична справка, справка, удостоверение, формуляр др.

5

Изваждане на удостоверение за добра лекарска практика.

6

Заверка в съответните консулски служби на чужди дипломатически мисии /при необходимост/.

7

Съдействие за издаване на документи от университети, колежи, министерства и други държавни организации.

8

Изваждане на удостоверение за съдимост.

9

Изваждане на удостоверение за акредитация на ВУЗ издал прилежащите дипломи.

10

Изпращане по куриер по желание на клиента до избран от него адрес.

Гореизброените услуги се осъществяват с предварително изготвено пълномощно и предоставяне на необходимите за целта документи.